Ödevata Gårdshotell

Vad menas med hållbar utveckling för Ödevata?

Varje dag i Ödevata är Earth Day…

…i år vill vi använda denna speciella dag för att ta vårt arbete med hållbarhet ett stort steg längre. Samtidigt ge dig en liten inblick i vad som är viktigt för oss: Våra ansträngningar att datera och framtida planer för hur vi, som en positiv kraft, vill uppmuntra till mer hållbarhet, hållbar utveckling i turism, och gå före med gott exempel. 

hållbar turism besöksnäring sverige

Hållbar turism, en mer naturvänlig vistelse

Att sätta upplevelsen av naturen och miljön i förgrunden under en vistelse i Ödevata är väldigt enkelt. Å ena sidan är hotellets eller semesterboendets läge perfekt för att spendera tid utomhus. Vare sig du fiskar, vandrar eller kopplar av i sjön eller i trädgården – här i vildmarken i Småland kan du koppla av och njuta av den orörda naturen. 

Å andra sidan förbinder vi oss att organisera hela vår verksamhet på ett sådant sätt att miljön skadas så lite som möjligt för hållbar utveckling. Vi drömmer själva om att vi tillsammans kan rädda världen och vill vara ett gott exempel – för vår framtid och våra gäster!

Vad menas med hållbar utveckling i turism för Ödevata

Vår motivation

Vår jord bör också vara en plats som är värt att bo på för kommande generationer. Detta inkluderar utvinning av naturresurser och en påskyndad livsstil. Vi vill utveckla en hållbar livsstil och turism i Ödevata och bli en av de mest hållbara turistföretagen i hela Sverige. 

Vi vill aktivt bidra till ett stabilt klimat och inte bara anpassa oss till det. Med vårt arbete vill vi visa att det är enkelt och roligt att ta ansvar. Vi delar med oss av våra erfarenheter för att inspirera andra och förmedla vår kunskap.

Hur arbetar vi hållbart idag 

För oss betyder hållbarhet miljö såväl som social, ekonomisk och kulturell hållbar utveckling. Vi vill visa att engagemang inom detta område kan vara kul!

Både de olika åtgärderna och våra projekt fokuserar på de frågor som vi fortfarande arbetar med. Vi vill ständigt förbättra oss och veta att med alla beslut vi tar med hållbarhetsfrågor i åtanke kan vi bidra till en bättre värld.

hållbarhet växthus grönsta orangeri akvaponik

Vår resa hittills i hållbarhet 

Vi har utökat vårt erbjudande till naturälskande turister sedan 2005. Tillsammans med partners har vi kunnat genomföra hållbara projekt som sedan dess har blivit ett tecken på vårt åtagande:

 • Vårt företag i Ödevata startade som en fiskecamp. Vatten som resurs och hållbart fiske i fem närliggande sjöar är därför viktigt för oss. Under 2019 invigde vi vårt aquaponiska system. Vårt 165 m² växthus är nu en fisk- och grönsaksodling som sitter ihop tillsammans i ett slutet vattensystem.

  Växter växer i det näringsberikade vattnet från fiskdammarna, rengör det och ger det rengjorda vattnet tillbaka till fisken. På så sätt minskar vi vår vattenförbrukning och producerar samtidigt vår egen mat.

 • Vi ser oss själva som pionjärer och ambassadörer för biokol. Idag producerar vi biokol på flera olika sätt. År 2018 ägde den första svenska biokolskonferensen rum i Ödevata. Hittills har vi visat besökarna olika användningsområden, eftersom vi använder biokol i flera steg: som fodertillsats och strö till våra höns, sedan som ett filtersystem i vår aquaponiska odling och senare som tillsats i komposthinken.

  Vi har tillsammans med VegTeck AB odlat fram Sveriges, kanske världens, första sedumtak med biokol i. Tillslut hamnar all vår använda biokol i jorden i vår köksträdgård och där förblir en koldioxidsänka i kommande tusen år. 

sedumtak biokol permakultur hållbar miljö

Bakom kulisserna 

Våra ansträngningar slutar dock inte med projekten. I synnerhet förbinder vi oss också till en specifik arbetsdag för hållbar utveckling och förvaltning.

 • Våra medarbetare deltar aktivt i utformningen och genomförandet av miljöåtgärder
 • Vi använder uteslutande grön el som dessutom är producerad i Sverige och vi har stöttat Älvräddarnas arbete nu i 5 år.  
 • Vår uppvärmning är klimatpositiv: ett biomassa-värmesystem med eget utvecklad teknik för att producera biokol under drift kan vi binda CO² under uppvärmning.
 • Mycket på hotellets frukostbuffe är hemodlad och egenproducerat i Ödevata. Vi skämmer bort våra gäster med allt från äppelmust till bananer. 
 • Vi prioriterar det lokala. Oavsett om vi köper mat eller beställer från regionala leverantörer, är vårt mål att köpa lokalt för vår regions utveckling och för att hålla leveransvägarna så korta som möjligt.
 • När det gäller städning använder vi certifierade rengöringsprodukter som inte skadar miljön så mycket som möjligt.
 • Återvinning är mycket viktigt för oss. Inte bara i byggprojekt och renoveringsarbete använder vi befintliga material och köper begagnade varor för att möjliggöra en cirkulär ekonomi. 

Hur kan ni som gäster bli en del av vår hållbarhet

Våra gäster bör också få en positiv impuls från Ödevata. Under din vistelse på en guidad tur genom växthuset och trädgården lär du dig mer om vår produktion av biokol och hur vi byggt upp vårt akvaponiska system (fisk- och grönsaksodling i samma vattensystem). 

Med unika grillar har gästerna möjlighet att producera sin egna biokol och laga sin egen mat samtidigt. Cyklar finns också tillgängliga, som våra gäster kan använda för en miljövänlig utforskning av området. Naturligtvis ber vi också våra besökare att använda värme och el på ett resursbesparande sätt under sin vistelse och att stödja oss i vår återvinning.

eko program hållbar utveckling turism sverige

Vi bygger just nu upp ett ekoprogram 

Vi är ett litet familjeföretag och det är organisatoriskt och ekonomiskt inte möjligt för oss att klara av en certifieringsprocess, trots det styrs vi av befintliga miljöledningssystem och arbetar nu med ett miljöprogram. Här specificerar vi inom vilka områden i företaget vi vill förbättra de närmaste fem åren för att agera så hållbart som möjligt. 

Vi låter våra besökare och partners – du – mäta oss mot detta program. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller ser potential för förbättringar.