Ödevata Gårdshotell

Ödevatas miljöprogram 2021-2026

Som du kanske har läst om i vår tidigare blogg, vi håller på att starta vårt nya miljöprogram. Idag är vi glada att kunna säga att vi har gjort en konkret femårsplan för programmet. De val vi gör idag påverkar hur världen ser ut i framtiden. Därför har vi tagit fram ett ekoprogram att dokumentera våra ansträngningar och lära oss hur vi kan förbättra våra metoder att bli den mest hållbara semestermål i Sverige.

Bevarandet av naturen och utvecklingen av hållbara lösningar som hjälper till att skapa ett mer resursbesparande och hållbart liv och företagande har varit en drivkraft för Malin och Magnus Axelsson i flera år. De olika projekten (från aquaponisk odling i växthuset till produktion av biokol) vittnar om det utmärkta arbetet och det bidrag från vår personal och gäster.

ekoprogram miljöprogram hållbara semestermål i Sverige

Dokumentera våra framsteg

Att vara miljövänlig är att leva med avsikt. Avsikten är inriktad på att skydda miljön och att förhindra skador på miljön genom våra interaktioner med den. Det går utöver en idé och sträcker sig till faktiska metoder som påverkar hur samhällen, företag och individer beter sig. Att vara miljövänlig är mer än att bara återvinna eller spara energi. Det handlar om att förändra hur vi lever våra liv.

Medvetenheten om vikten av att använda resurser mer effektivt ökar i samhället. Nu i Ödevata registrerar vi för första gången de många små saker som vi har gjort i flera år eller som vi också vill arbeta mer med för att ta ett stort steg mot en hållbar framtid. Nedan följer en sammanfattning av vårt miljöprogram som vi planerar för de kommande fem åren.

  • Spara resurser – i alla delar av vårt företag
Avfall
Mål Mäta Deadline Ansvarig
Minska avfallsmängden med 10% till 2026 Mängden icke-återvinningsbart avfall vägs och dokumenteras. 30.08.2021 Management (M) – Kontor
  Personal och boende informeras och instrueras i hur vi och dem sorterar allt avfall. 15.09.2021 M – Kontor
  Produkter utan förpackning föredras att köpas (gäller hotellområden, frukost, städprodukter, nya möbler etc.) 31.12.2021 M – Kontor
  Sopor och byggmaterial sorteras och delas in i 15 kategorier 30.01.2022 M – Konstruktion
  Byggmaterial återanvänds eller ges bort (inklusive kablar, metall) 30.01.2022 M – Konstruktion
Miljövänligt inköp
Mål Mäta Deadline Ansvarig
Miljövänliga produkter är att föredra Miljövänliga produkter föredras. Alla rengöringsmedel som används är miljövänliga (med miljömärke) och enkla att använda 31.12.2021 M – Kontor
  År 2026 kommer 70% av våra frukostprodukter att vara lokala, säsongsbetonade eller ekologiska – vi ökar denna andel år efter år. 31.12.2026 M – Kontor
  Tvättservice tillhandahålls av ett miljöcertifierat och lokalt företag 04.03.2021 M – Kontor
  90% av alla vitvaror köps begagnade 04.03.2024 M – Konstruktion
  Kontorsmaterial köps från 90% återvunnet / hållbart material eller har ett miljömärke 04.03.2022 M – Konstruktion
  Reparera innan köper nytt. För nya inköp följer vi denna beställning: 50% andra hand, 40% hög kvalitet, 10% mindre bra / inte lokal kvalitet 31.12.2026 M – Konstruktion
Hållbart byggande och underhåll
Mål Mäta Deadline Ansvarig
Hållbart byggande och underhåll Isoleringen som används är tillverkad av begagnat eller återvunnet material + M – Konstruktion
  nytt byggmaterial köps bara när ett återvinningsbart material inte kan hittas eller köpas lokalt 31.12.2023 M – Konstruktion
Mål Mäta Deadline Ansvarig
  80% av möblerna köps på andrahandsmarknaden och inte nya. Saker som inte längre används säljs eller ges bort innan vi slänger dem 31.12.2023 M – Konstruktion
  Kasserat material som kan återanvändas nästa år lagras eller säljs igen eller ges bort  efter ett år utan användning 31.12.2023 M – Konstruktion
Energiförbrukning
Mål Mäta Deadline Ansvarig
Minska elförbrukningen med 10% Användning av enbart 100% svenska grön el sedan jan 2017 01.01.2021 M – Kontor
  Energiförbrukningen dokumenteras (beräknas) och jämförs med övernattningar och byggprojekt, vinter etc. 30.08.2021 M – Kontor
  Gästerna kommer att informeras om sätt att minska strömförbrukningen och vårt försök att minska den 15.04.2021 M – Kontor
  För att undvika standby-elektricitet är uttag med strömbrytare (på / av) installerade i hus, hotell, kök 15.12.2022 M – Kontor
  Anteckningar i husen / hotell köken ber gästerna att spara energi genom att stänga av beredskapsläget 15.12.2022 M – Kontor
Värmesystem
Mål Mäta Deadline Ansvarig
Minska värmeenergin med 5% Undersökningen av en solpanel för varmvatten i två hus.

31.12.2023

M – Konstruktion
  Anslutning av en solpanel ansluten till värmesystemet i en permanent hyrd lägenhet kontrolleras.

31.12.2023

M – Konstruktion
Transport
Mål Mäta Deadline Ansvarig
minska bränsle-förbrukningen / bilanvändningen Bränsleförbrukningen dokumenteras 30.08.2021 M – Kontor
  Lokala produkter föredras 31.12.2025 M – Kontor
  Ved till värmesystemet köps lokalt 30.12.2021 M – Konstruktion
  Resor för shopping etc. kombineras och samordnas med grannarna 31.12.2025 M – Kontor
  På sommaren görs inköp till frukost på cykel om möjligt 31.12.2023 M – Kontor
  Endast HVO – fossilfritt bränsle används sedan våren 2021 för alla fordon och diesel-maskiner 31.12.2025 M – Konstruktion
Vattenanvändning

Mål

Mäta

Deadline

Ansvarig

Minska vattenför-brukningen kontinuerligt

Vattenbesparande produkter och maskiner (dusch, toalett, diskmaskin) används

31.12.2024

M – Konstruktion

 

Regnvatten samlas i tankar och används för att vattna växter

30.05.2021

M – Konstruktion

Mål

Mäta

Deadline

Ansvarig

 

Vatten från sjön används i badtunnor  bubbelpoolen eller används för att vattna växter

31.05.2022

M – Konstruktion

 

Användning av sjövatten i trädgården testas

30.05.2022

M – Konstruktion

 

Eget kranvatten används som dricksvatten. Flaskvatten köps aldrig in.

31.12.2025

 
  • Dela medvetenhet – med våra gäster
Mål Mäta Deadline Ansvarig
Zielsetzung Maßnahme Frist Verantwortlich
Gästerna informeras om ansträngningar. Regelbundna turer informerar gästerna om aquaponic systemet i växthus och vår biokolproduktion 30.10.2021 M – Kontor
  Skyltar om el- och vattenförbrukning och avfallssortering finns i alla kök 30.10.2021 M – Kontor
  en garderob är upprättad för att uppmuntra människor att byta mat och förmedla saker 30.05.2021 M – Kontor
  • Att förmedla kunskap – vara en förebild för andra
Kommunikation – Online och i Ödevata
Mål Mäta Deadline Ansvarig
Vi delar vår erfarenhet för att inspirera andra Separat område på webbplatsen kommer att utvecklas 31.12.2022 M – Kontor
  Miljö åtagandet påpekas i nyhetsbrev och e-postmeddelanden 31.12.2022 M – Kontor
  Utformningen av vår sopsorteringsstation kontrolleras och förbättras 30.05.2021 M – Kontor
  Varje år genomförs 10 utflykter för grupper som vill genomföra sina egna projekt (biochar, aquaponic-system) och garanterar utbyte av bästa praxis och inspiration 31.05.2022 M – Kontor
  Samarbetet med skolor och universitet utvidgas 31.05.2023 M – Kontor

Vi på Ödevata har alltid främjat hållbarhet. Ödevatas verksamhet bedrivas med tre dimensioner av hållbarhet: ekologisk, social och ekonomisk. Miljöfrågorna är en del av den ekologiska hållbarheten. Alla tre dimensionerna är långsiktiga och viktiga för vår resa för att bli den mest hållbara semestermål i Sverige.