Ödevata Gårdshotell

Ödevata “Biokol Event” i mars 2018

Ödevata Biokol Event i mars 2018 blev en succé. Tusen tack alla som deltog.
Alla biokol intresserade – välkomna den 30 apr 2021

Bakre raden: Alissa Tomac-Jordform, Daniella Johansson-Energikontor Sydost AB, Stefan Wallin-Husållningssällskapet, Kjell Fogelberg-Hela Sverige ska Leva Fyrbodal, Mikael Andrae-Karleby-Falköping, Jim Johansson-Hustech, Tomas von Heideken-Fräkentorp Säteri, Bo Sunesson-Emmaboda kommunstyrelse, Mattias Gustavsson-Ecotopic, Michael Ljunggren-Swerock Recycling Växjö, Bernd Neugebauer-Miljö-tjänst, Anders Ljungberg-Biokol sydost, Ann Fransson-Jan F Fransson Hydralgrävning, Lina Pettersson-Veg Tech, Joakim Arvidsson-Bitterna Bjurdamm Herrljunga, Sahar Dalahmeh-PhD och forskare Uppsala Universitet, Maria Ixcot-Nilsson-Emmaboda kommunstyrelse, Lars-Gunnar Waltersson-Veg Tech, Malin Axelsson-Ödevata Gård, Leif Johansson-Hela Sverige ska Leva Fyrbodal

Sittande raden: Simon Svensson-Ledja Holmsjö, Erik Remvig-Håkan Rasmussons Golf och Lantbruk, Jan Oskarsson-Oskarssons Kraft med Värme AB, Daphne Thuvesson-Miljöpartiet de gröna Kalmar, Tommy Andersson-Biokraft & Värme AB, Birgitta Ingvarsson-Husteck, Viktor Zaunders-LEADER projektet Röstånga Ekoby, Markus Beskow-Jordform, Antonia Jonsson-Miljöinspektör Emmaboda kommun, Sven Gustavsson-Miljöpartiet Emmaboda, Pia Gustavsson-Emmaboda Energi och Miljö AB, Eva von Heideken-Fräkentorp Säteri, Mirjam Nestor-Naturvårdsverket Klimatklivet, Magnus Axelsson-Ödevata Gård, Cecilia Rooth-Flakulla Skogsgård, Carina Larsén-Spetsamåla Gård, Leif Larsén-Spetsamåla Gård

PRESSINBJUDAN

6 mars 2018

Ödevata värd för Sveriges första biokolskonferens
Den 14-15 mars 2018 står Ödevata Gårdshotell, Emmaboda, och Spetsamåla gård, Holmsjö, värd för Sveriges första nationella konferens om biokol. En konferens som belyser biokolets möjligheter, produktionsteknik och marknad.
Forskning och praktiska tillämpningar inom biokol har ökat kraftigt i resten av världen. Intresset riktas allt mer mot biokolets potential för ett klimatsmart och hållbart samhälle. Biokol har en lång historia, bland annat som Amazonindianernas ”svarta jord”, men har många, nya innovativa användnings­områden som tex filter för avlopps- och vattenrening, djurfodertillskott, koldioxidsänka, jordförbättrare, stadsträdsräddare, byggmaterial och till och med fotbollsunderlag.

Var: Ödevata Gårdshotell, Ödevata 104, 361 92 Emmaboda
Datum: 14 mars 2018
När: 11:00 – 17:00

Media hälsas välkomna att besöka konferensen. Under första dagens eftermiddag kommer såväl föreläsare, konferensdeltagare samt Ödevatas ägare Malin och Magnus Axelsson finns tillgängliga för samtal och intervjuer. Har ni några specifika önskemål eller synpunkter? Kontakta Malin Axelsson på info@odevata.se eller 0471-504 30.
Till konferensen kommer följande namnkunniga föreläsare: Sahar Dalahmeh, PhD och forskare, Uppsala Universitet, Kathleen Draper, International Biochar Initative, USA (via Skype), David Andersson, VD EcoEra AB, Mattias Gustafsson, VD Ecotopic AB och projektledare Stockholm Biochar Project, Mirjam Nestor, Naturvårdsverket samt Leif Larsén, biokolsproducent, Spetsamåla Gård.

Välkomna!

Kompletterande information:

Om konferensen

Om Ödevata:
Ödevata Gårdshotell arbetar aktivt för hållbar utveckling och driver bland annat ett projekt för utveckling av testmodeller för biokolproduktion. I detta projekt utvecklas två testmodeller för miljövänliga biokolanläggningar, ett pilotprojekt för en biokolbrännare kommer att testas och Sveriges första biokolskonferens om biokol kommer att genomföras på Ödevata.

Syfte med konferensen är ett litet bidrag till att rädda världen, inte att hitta kunder, alla som vill ska kunna kopiera de metoder som presenteras. Ödevata har kontakt med den nybildade branschorganisationen Biokol Sverige. I övrigt är företagets mål att erbjuda naturnära boende, upplevelser, produkter och tjänster som ger ett positivt avtryck på miljö och klimat.

Om biokol:
Branschföreningen biokol Sverige – www.biokolsverige.se
International biochar initiativ – http://biochar-international.org/biochar/
Amazonindianernas svarta jord – https://en.wikipedia.org/wiki/Terra_preta

PRESSINBJUDAN 6 mars 2018 Invigning av Ödevata Gårdshotell

Var: Ödevata Gårdshotell, Ödevata 104, 361 92 Emmaboda
Datum: 9 mars 2018
När: 12:00 – 13:30
Media hälsas välkomna tillsammans med våra gäster. Eftersom vi mer än gärna bjuder er på lunch så meddela oss gärna att ni kommer. Kontakta Malin Axelsson på info@odevata.se eller 0471-504 30.

Satsning på hög boendekvalitet i historisk miljö lyfter Ödevata gård

Intresset för natur- och kulturupplevelser i Sverige ökar. Samtidigt ökar kraven från utländska turister på hög boendestandard. Detta gör att Ödevata gård i Småland utökar sin satsning på hög boendekvalitet i historisk miljö och uppgraderar hela huvudbyggnaden från B&B till Gårdshotell. Arbetet sker i samarbete med lokala professionella hantverkare och delfinansieras av Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Läs hela pressmeddelandet här…

Testmodeller för biokolproduktion på Ödevata Gårdshotell

Ödevata Gårdshotell som aktivt arbetar för hållbar utveckling i sin verksamhet har idag blivit beviljade ett pilotprojekt för utveckling av småskaliga testmodeller för biokolsproduktion. Syftet med projektet är att visa på biokolets möjligheter genom att bygga demoanläggningar samt att sprida kunskap om ett nytt sätt att skapa klimatvinster. 
Läs mer om vårt projekt här…