Ödevata Gårdshotell

Ödevatas “Biokol leader” projekt

gourmetweekend matrunda kalmar sverige matupplevelser

Forskning och praktiska tillämpningar inom biokol har ökat kraftigt i världen. Intresset riktas allt mer mot biokolets potential för ett klimatsmart och hållbart samhälle. Det beror på möjliga ”win-win”-strategier inom bl a energiproduktion, odling, och minskad klimatpåverkan.

Biokolprojektet kommer alltid fortsätta att utvecklas i Ödevata men nu har vi slutredovisat detta Leaderprojekt och filmen är vår final. Varsågoda – hoppas ni gillar den

Ödevata Ödevata Gårdshotell som aktivt arbetar för hållbar utveckling i sin verksamhet har idag blivit beviljade ett pilotprojekt för utveckling av småskaliga testmodeller för biokolsproduktion. Syftet med projektet är att visa på biokolets möjligheter genom att bygga demoanläggningar samt att sprida kunskap om ett nytt sätt att skapa klimatvinster.

Intresset för produktion och användning av biokol ökar i Sverige. Det beror på att forskning och praktiska tillämpningar inom biokol har ökat kraftigt i resten av världen. Intresset riktas allt mer mot biokolets potential för ett klimatsmart och hållbart samhälle. Orsaken är möjliga ”win-win”-strategier inom bl a energiproduktion, odling, och minskad klimatpåverkan.

Ödevata Gårdshotell som aktivt arbetar för hållbar utveckling i sin verksamhet har idag blivit beviljade ett två-årigt pilotprojekt för utveckling av testmodeller för biokolsproduktion. Projektet delfinansieras av Jordbruksverket och europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling med 200 000 kronor.

Syftet med projektet är att visa på biokolets möjligheter genom att bygga småskaliga demoanläggningar (två testmodeller) för biokol samt att sprida kunskap om ett nytt sätt att skapa klimatvinster. Den första testmodellen vänder sig till trädgårdsodlare medan den andra testanläggningen byggs på Ödevata Gårdshotell för att visa hur man samtidigt kan producera biokol och utvinna värme.

“Biokol är fortfarande ett nytt och mycket innovativt område inom förnybar energi i Sverige. Därför behövs ett projekt för att fortsätta utveckla tekniken så att det passar svenska förhållanden”, säger Magnus Axelson, delägare till Ödevata Gårdshotell. 

Forskningen inom biokol idag pågår inom olika användningsområden. Längst fram ligger applikationer av biokol som jordförbättrare i alla typer av jordar, som filtermaterial exempelvis för vattenrening och fodertillskott till olika typer av boskap. Inom EU benämns detta som vegetabiliskt kol och många arbetar nu på att få detta godkänt inom ekologiskt jordbruk.

“Flera av de storskaliga biokolanläggningar som finns på en internationell marknad är alldeles för kostbara för en mindre anläggning. Detta är en orsak till varför vi vill testa om det är möjligt att ta fram ett småskaligt alternativ och testa en fullskalig demoanläggning för biokol på Ödevata”, berättar Magnus Axelsson och tillägger att
“Vi tror att det finns en stor möjlighet för Sverige att öka användningen av biokol och därmed skapa klimatvinster som bidrar till att miljömålen nås.”

Kunskap och erfarenheter från projektet kommer under projektets gång att spridas via sociala medier och genom studiebesök och utbildningar för intresserade.

Utanför projektet, men i nära anslutning, kommer Ödevata Gårdshotell under 2018 också att stå värd för Sveriges första konferens som belyser biokolets möjligheter, produktionsteknik och marknad.

Satsningen på Ödevata stannar inte vid biokolsprojektet. Malin och Magnus Axelsson ser arbetet på Ödevata Gårdshotell som en unik möjlighet att få arbeta med företagande som en samhällsförändrande kraft och kommer fortsätta att utveckla verksamheten med hållbarhet i fokus.

För ytterligare information: 
Malin och Magnus Axelsson
Ägare Ödevata Gårdshotell
info@odevata.se
0471-504 30
070-980 20 00

Resurslänkar
– Pressrum med pressinformation

Om Ödevata
Ödevata 1:46 ligger strax utanför Emmaboda i Kalmar län och var från början en gård med stort lantbruk. Delar av huvudbyggnaden dateras till 1880. År 1920 övergick gården i statens ägor. Här bedrevs tre olika typer av verksamheter fram till 1997; Sveriges första arbetshem för försumliga familjefäder, flyktingförläggning under andra världskriget och under en femtioårsperiod öppen kriminalvårdsanstalt med ca 40 anställda och 60 interner. Gården omfattar 15 hektar mark och 16 byggnader.

Ödevata Gårdshotell grundades 2005 och idag består Ödevata Gård av logi- och konferensverksamhet tillsammans med erbjudanden om ett flertal natur- och upplevelseaktiviteter, liksom uthyrning av båtar, kanoter, cyklar mm. Företagets mål är att erbjuda året-runt-öppet naturnära boende, upplevelser, produkter och tjänster som ger ett positivt avtryck på miljö och klimat. Sjöarna, skogen och djuren är lika viktiga beståndsdelar i den historiska miljön som de bevarade byggnaderna.

Boende som erbjuds turister består av huvudbyggnaden med 15 rum och 2 större fritidshus. Totalt 46 bäddar som inbringar ca 4000 gästnätter per år. Utöver logiverksamheten har företaget fyra hus till uthyrning för permanentboende.

Ödevata drivs av Malin och Magnus Axelsson tillsammans med 4 anställda.

Om biokol
Branschföreningen biokol Sverige – www.biokolsverige.se
International biochar initiativ – http://biochar-international.org/biochar/
Amazonindianernas svarta jord – https://en.wikipedia.org/wiki/Terra_pr