Ödevata Gårdshotell

Kretsloppshus nytt projekt i Ödevata

Ödevata satsar på akvaponik – växt- och fiskodling i ett fungerande kretslopp

FNs klimatpanel varnar för förstärkt växthuseffekt. Bostadsmarknadsanalysen i Kalmar län pekar på allvarlig bostadsbrist. Genom att bygga ett orangeri och akvaponik i samklang med attraktiva och miljömässiga boenden fortsätter Ödevata sin målmedvetna satsning på hållbarhet genom ett samhällsförändrande projekt i framkant. Ett projekt som delfinansieras av Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse – Sparbanken Eken.

På global nivå får den förstärkta växthuseffekten allvarliga konsekvenser för både människa och natur, även om de lokala effekterna varierar. Det visar FNs klimatpanel IPCC i sin rapport.
På lokal nivå visar Länsstyrelsen i Kalmar läns bostadsmarknadsanalys 2017 att samtliga länets tolv kommuner har bostadsbrist.

Två problembilder, som till synes verkar orelaterade, men som utgör basen för det hållbarhetsprojekt som Ödevata Gårdshotell initierat. “Projektet har ett kretsloppsanpassat helhetsperspektiv där naturnära boende, mat, uppvärmning, återbruk och hög livskvalitet går hand i hand”, förklarar Magnus Axelsson, delägare i Ödevata Gårdshotell. Målsättningen är att skapa en unik, nationell och internationell mötesplats på temat hållbart boende, bioenergi och växt-och fiskodling i ett väl fungerande kretslopp.

“Vi har redan ett biokolprojekt och dessa två olika projekt kompletterar varandra i vårt arbete med att bygga upp en hållbar anläggning där vår vision är att våra gäster ska lämna ett positivt avtryck på miljön när de besökt oss”, säger Malin Axelsson, delägare i Ödevata Gårdshotell. Men vad är det då som ska göras? “Vi ska bygga om Ödevatas tomma fångkaserner till attraktiva och miljömässigt hållbara boenden. En kasern ska byggas om till orangeri och akvaponik”, berättar Malin Axelsson.

Akvaponik är ett hållbart matproduktionssystem som kombinerar konventionellt vattenbruk (odling av akvatiska djur såsom fisk, skaldjur eller alger i bassänger) med hydroponik (odling av växter i vatten) i en symbiotisk miljö.
Miljövinsten består av naturlig näring till växterna, minskad vattenåtgång för odling (vilket påverkar grundvattennivåerna) och ”här-producerade” matupplevelser till både besökare som hyresgäster.
Det 170 m2 stora orangeriet ska användas både som odlingsyta och gemensamhetsutrymme. Byggnaden blir på så sätt en mötesplats för nytta och nöje.

Projektet är 3-årigt och har en total investeringsbudget på 4 000 000 kronor, varav Kretsloppshuset 1 500 000 kronor och där Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse – Sparbanken Eken går in med 320 000 kronor i delfinansiering.

Satsningen på Ödevata stannar varken med akvaponik- eller biokolsprojektet. Malin och Magnus Axelsson ser arbetet som en unik möjlighet att få arbeta med företagande som en samhällsförändrande kraft och kommer fortsätta att utveckla verksamheten med hållbarhet i fokus. “Genom ett vårt projekt i framkant vill vi dessutom visa på landsbygdens stora möjligheter”, säger Malin Axelsson, delägare till Ödevata Gårdshotell, avslutningsvis.

För ytterligare information: 
Malin och Magnus Axelsson
ägare Ödevata Gårdshotell
info@odevata.se
0471-504 30
070-980 20 00

Resurslänkar
Pressrum med pressinformation

Om Ödevata

Ödevata 1:46 ligger strax utanför Emmaboda i Kalmar län. Gården har anor från medeltiden och en färgstark och intressant historia. Ödevata var från början ett stort lantbruk. Delar av huvudbyggnaden dateras till 1880. År 1920 övergick gården i statens ägor. Här bedrevs tre olika typer av verksamheter fram till 1997; Sveriges första arbetshem för försumliga familjefäder, under krigsåren förläggningsplats för politiska flyktingar och under en femtioårsperiod öppen kriminalvårdsanstalt med ca 40 anställda och 60 interner. Gården omfattar 15 hektar mark och 16 byggnader.

Ödevata Gårdshotell grundades 2005 och idag består Ödevata Gård av logi- och konferensverksamhet tillsammans med erbjudanden om ett flertal natur- och upplevelseaktiviteter, liksom uthyrning av båtar, kanoter, cyklar mm. Företagets mål är att erbjuda året-runt-öppet naturnära boende, upplevelser, produkter och tjänster som ger ett positivt avtryck på miljö och klimat. Sjöarna, skogen och djuren är lika viktiga beståndsdelar i den historiska miljön som de bevarade byggnaderna.

Boende som erbjuds turister består av huvudbyggnaden med 15 rum och 2 större fritidshus. Totalt 46 bäddar som inbringar ca 4000 gästnätter per år. Utöver logiverksamheten har företaget fyra hus till uthyrning för permanentboende.

Ödevata Gård drivs av Malin och Magnus Axelsson tillsammans med 4 anställda.

Om akvaponik

Enligt Wikipedia är Akvaponik är ett hållbart matproduktionssystem som kombinerar konventionellt vattenbruk (odling av akvatiska djur såsom fisk, skaldjur eller alger i bassänger) med hydroponik (odling av växter i vatten) i en symbiotisk miljö. I traditionell akvakultur samlas avföring i vattnet, som till slut blir giftigt för vattendjuren. Detta vatten leds till ett hydroponiskt system där avföringen bryts ner av kvävefixerande bakterier och sedan filtreras av växterna som tar upp näringsämnena. Det renade vattnet återförs sedan till fiskarna.

I ett akvaponik-system inomhus utgår man från en behållare med fisk. I denna behållare finns en cirkulationspump, som pumpar vatten från fiskbehållaren till ytterligare en behållare som används som odlingsbädd. Vattnet i odlingsbädden töms sedan tillbaka till fiskbehållaren och cykeln börjar om. Växterna odlas alltså inte i jord utan antingen direkt i vatten i odlingsbädden eller i större media såsom exempelvis lecakulor eller grovt grus som vatten kan flöda fritt bland.

Ödevata kommer att använda gårdens eget biokol i odlingsbäddarna för att rena vatten och binda näring och avfall. Med jämna mellanrum byts biokolet och kan sedan användas i gårdens andra odlingar.

Fisken och växterna lever i symbios med varandra i ett kretslopp. Fiskarna matas precis som i ett vanligt akvarium och deras avföring hamnar som vanligt i vattnet. I odlingsbädden uppstår med tiden en flora bakterier med förmåga att bryta ned det giftiga i fiskarnas avföring och omvandla detta till näring för växterna. Det enda som tillsätts är fiskfoder och solljus. Ingen näring släpps ut till naturen och fiskarna håller sig friska, helt utan mediciner. Grönsakerna blir här-producerade och av hög kvalitet.

Idag finns bara två större akvaponik-anläggningar i Sverige, i Haninge och Härnösand. Ingen av dessa har den inriktning som vi strävar efter. I USA finns anläggningar som är 1 hektar stora.

Om biokol

Branschföreningen biokol Sverige – www.biokolsverige.se
International biochar initiativ – http://biochar-international.org/biochar/
Amazonindianernas svarta jord – https://en.wikipedia.org/wiki/Terra_pret